Khatu shyam ji Shyam Baba
khatu falgun  Mela 2017

17 March Tuesday 2016 Khatushyamji Darshan


 17 March 2016 Khatu Shyam ji Darshan

You may also like


Falgun Mela 2016 News
Golden Khatu Shyam ji
Appeal to shyam Bhakts
Day by Day Khatushyamji Darshan

Khatu Shyam Mandir Decoration 2016 Falgun Mela


Khatu Mela 2015 Updates